1. Administratorem Pani/Pana danych jest Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z siedzib─ů: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa. Z administratorem danych mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce obs┼éugi JavaScript., telefonicznie pod numerem 22 864 73 06 lub pisemnie na adres: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych ÔÇô Pana Macieja Drabio, z kt├│rym mo┼╝e si─Ö Pani/Pan skontaktowa─ç poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy─ç, konieczne jest w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce obs┼éugi JavaScript., telefonicznie pod numerem 693 169 074 lub pisemnie na adres: Al. Zjednoczenia 11, 01-829 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych mo┼╝na si─Ö kontaktowa─ç we wszystkich sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane b─Öd─ů przetwarzane w celu udzielenia us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Specjalistyczn─ů Poradni─Ö Rodzinn─ů Dzielnicy Bielany, w tym porad i konsultacji psychologicznych oraz prawnych jak r├│wnie┼╝ wszelkiej innej pomocy w zakresie powierzonych zada┼ä statutowych oraz w celach sprawozdawczych jak r├│wnie┼╝ na okoliczno┼Ť─ç mo┼╝liwych post─Öpowa┼ä kontrolnych przed urz─Ödami nadzoruj─ůcymi.
 4. Podstaw─ů prawn─ů przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. e) rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ÔÇô og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych [Dz. U.UE.L 2016.119.1] zwane dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ, tj. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezb─Ödne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  • art. 9 ust.2 lit a) RODO, tj. na podstawie udzielonej zgody ÔÇô w zakresie przetwarzania danych osobowych dotycz─ůcych zdrowia.

   Zadania realizowane przez Poradni─Ö w interesie publicznym wynikaj─ů z przepis├│w prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego, w tym ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej oraz wydanych na jej podstawie przepis├│w wykonawczych a tak┼╝e innych akt├│w prawnych.

 5. Pani/Pana/Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane podmiotom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepis├│w powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa oraz upowa┼╝nionym pracownikom Administratora.
 6. Pani/Pana dane b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do realizacji cel├│w okre┼Ťlonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres sprawozdawczy za dany rok, tj. do ko┼äca roku nast─Öpuj─ůcego po nim oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.
 7. Korzystanie z usług Poradni jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych jest konieczne dla skorzystania z porady, konsultacji lub innej pomocy dostępnej w Poradni.

  - Podanie danych osobowych w zakresie stanu zdrowia jest dobrowolne, jednak┼╝e niezb─Ödne dla udzielenia w┼éa┼Ťciwej pomocy lub wsparcia w ramach porady, konsultacji lub innej pomocy z zakresu zada┼ä statutowych Poradni.
 8. W zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych przys┼éuguj─ů Pani/Panu nast─Öpuj─ůce prawa:
  1. prawo dost─Öpu do Pani/Pana danych osobowych;
  2. prawo do sprostowania tych danych ÔÇô w przypadku, gdy dane s─ů nieprawid┼éowe lub niekompletne;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania ÔÇô w przypadkach okre┼Ťlonych w RODO;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu ÔÇô w zakresie w jakim Pani/Pana dane s─ů przetwarzane w interesie publicznym lub sprawowania w┼éadzy publicznej przez Administratora i zaistniej─ů przyczyny zwi─ůzane z Pani/Pana szczeg├│ln─ů sytuacj─ů;
  5. prawo do ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) ÔÇô w przypadku, gdy:
   • dane nie s─ů ju┼╝ niezb─Ödne do cel├│w, dla kt├│rych by┼éy zebrane lub w inny spos├│b przetwarzane,
   • osoba, kt├│rej dane dotycz─ů wycofa┼éa zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych, kt├│ra jest podstawa przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane s─ů niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe musz─ů by─ç usuni─Öte w celu wywi─ůzania si─Ö z obowi─ůzku wynikaj─ůcego z przepis├│w prawa;
  6. W zakresie w jakim podstaw─ů przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, kt├│rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Prawo do przenoszenia danych ÔÇô nie przys┼éuguje Pani/Panu, m.in. z uwagi na to, ┼╝e dane nie s─ů przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany.
 9. Dodatkowo przys┼éuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe zbierane przez Administratora nie s─ů przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany lub profilowane.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane do Pa┼ästwa trzeciego lub organizacji mi─Ödzynarodowej.

Dane kontaktowe

Al. Zjednoczenia 11 01-829 Warszawa
(wej┼Ťcie od ul. Dani┼éowskiego)

Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni
od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godzinach 8.00-16.00.
tel : 22 864-73-06