Działania te polegają na prowadzeniu konsultacji i udzielaniu porad prawnych. Konsultacje dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prawa rodzinnego, w tym rozwodów, separacji, alimentów, wykonywania władzy rodzicielskiej, przemocy w rodzinie itp., jak również prawa mieszkaniowego, prawa spadkowego oraz innych zagadnień prawa cywilnego. W ramach indywidualnych spotkań klient może uzyskać poradę prawną oraz w razie potrzeby pomoc w sporządzeniu pisma.

Dane kontaktowe

Al. Zjednoczenia 11 01-829 Warszawa
(wejście od ul. Daniłowskiego)

Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
tel : 22 864-73-06