To cykl spotkań w czasie których psychoterapeuta pomaga zmierzyć się pacjentowi z jego trudnościami i cierpieniem. Ich celem jest lepsze zrozumienie siebie i swoich problemów, a w konsekwencji uzyskanie istotniej zmiany przyczyniającej się do poprawy jakości życia pacjenta. W trakcie sesji terapeuta stwarza bezpieczne warunki do odkrywania i ujawniania głęboko ukrytych emocji, zranień i potrzeb pacjenta. Pozwala to na wypracowanie optymalnych strategii radzenia sobie i przezwyciężania dotychczasowych ograniczeń. Czas trwania terapii dostosowany jest do potrzeb pacjenta, problemu z jakim się zgłasza, a także jego indywidualnego tempa wprowadzania zmian.

Dane kontaktowe

Al. Zjednoczenia 11 01-829 Warszawa
(wejście od ul. Daniłowskiego)

Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
tel : 22 864-73-06