Konsultacje z rodzicami to spotkania mające na celu rozpoznanie sytuacji dziecka i rodziny oraz znalezienie najbardziej korzystnej formy pomocy dziecku i rodzinie w ramach naszej instytucji lub poza nią. Proces ten obejmuje zwykle kilka spotkań.

Spotkania psychoedukacyjne z rodzicami ukierunkowane są na poradzenie sobie z konkretnymi trudnościami związanymi z rozwojem i wychowaniem dziecka a także ze specyficznymi problemami rodziny, np.:
- jak radzić sobie z agresją u dzieci,
- jak postępować wobec dziecka w sytuacji rozwodu rodziców,
- jak radzić sobie z lękami u dzieci, itp.

Indywidualne spotkania psychoterapeutyczne z dziećmi i młodzieżą to regularna praca z psychologiem, mająca na celu wspieranie ich w aktualnie przeżywanych trudnościach oraz wypracowanie bardziej korzystnych sposobów radzenia sobie z tymi problemami. Podstawowymi metodami pracy są rozmowa i zabawa.

Każda podjęta forma pracy z psychologiem jest dobrowolna. Indywidualne spotkania dziecka z psychologiem zawsze poprzedza konsultacja z rodzicami, ukierunkowana na zrozumienie sytuacji psychologicznej dziecka. Konsultacje z rodzicami są na ogół kontynuowane w trakcie procesu terapeutycznego dziecka.

Dane kontaktowe

Al. Zjednoczenia 11 01-829 Warszawa
(wejście od ul. Daniłowskiego)

Zapisy na konsultacje w sekretariacie poradni
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.
tel : 22 864-73-06